Polityka prywatności

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

1. Administratorem danych osobowych jest: Indywiduum Klaudia Pasierbek, ul. Pułaskiego 38, 76-150 Darłowo.

2. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”. 


3. Mają Państwo prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 


4. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej. 


5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem. 


6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

-realizacji zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

-wypełnienia obowiązków podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

-ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

-prowadzenia korespondencji mailowej i udzielania odpowiedzi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. f RODO.​

7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców: zewnętrznym firmom kurierskim, pocztowym, IT, księgowym, prawnym, oraz w przypadkach gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.​

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do należytej realizacji celów określonych w pkt 6 a po tym okresie zostaną usunięte.

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zamówienia. W przypadku niepodania danych osobowych brak będzie możliwości realizacji zamówienia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań́ dotyczących ochrony 
Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt, np. poprzez e-mail: indywiduum@onet.pl